Browsing Tag: Chrysanthemum

  Blog

  พันช์เก๊กฮวยมากประโยชน์

  February 9, 2020

  คุณประโยชน์ของพันช์เก๊กฮวย

  • ให้ความเย็นต่อร่างกาย แก้อาการร้อนในกระหายน้ำ ช่วยบำรุงประสาท บำรุงหัวใจ ช่วยย่อยอาหาร และระบายอ่อนๆ ฯลฯ

  ส่วนผสมที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพันช์เก๊กฮวย

  • ดอกเก๊กฮวย
  • ลูกเกดขาว
  • ใบเตยหอม
  • มะนาว
  • น้ำผึ้ง
  • น้ำตาลทรายแดง
  • เกลือ
  • น้ำสะอาด
  • น้ำแข็ง

  Continue Reading…