Browsing Category: Blog

  • พันช์เก๊กฮวยมากประโยชน์

    คุณประโยชน์ของพันช์เก๊กฮวย ให้ความเย็นต่อร่างกาย แก้อาการร้อนในกระหายน้ำ ช่วยบำรุงประสาท บำรุงหัวใจ ช่วยย่อยอาหาร และระบายอ่อนๆ ฯลฯ ส่วนผสมที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพันช์เก๊กฮวย ดอกเก๊กฮวย ลูกเกดขาว ใบเตยหอม มะนาว น้ำผึ้ง น้ำตาลทรายแดง เกลือ น้ำสะอาด น้ำแข็ง

    February 9, 2020